355

355

Göteborg 7:ans, Hade snuthäng hela vägen till Kortedala