513

513

Gävle hos Patrik, Emil haffar som vanligt