678

678

Vingel först på plats: Strandvägens första skyskrapa!